Mağrur Öfke: Necip Fazıl – Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Necip Fazıl, kuşkusuz Cumhuriyet döneminin İslami düşüncesinin en önde gelen üstadlarındandır. Saf şiir anlayışının usta şairi olarak Kaldırımlar’ı, Çile’yi, Otel Odaları gibi şiirleriyle edebiyat dünyasına yepyeni bir ses getiren Necip Fazıl; sonraki zamanlarda intisap ettiği Abdulrahim Arvasi’in irşâdıyla “İslam Davasının” Büyük Doğu idealinin yılmaz savunucusu olmuştur. Yaşadığı dönemde yazdıklarıyla, hitaplarıyla ve konferanslarıyla Anadolu gençliği üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Metin Önal Mengüşoğlu da bunlardan biridir. Mengüşoğlu, Necip Fazıl’ın yetiştirmiş olduğu neslin içerisinden sıyrılıp kendi orijinalliğini oluşturmuş yazar – şairlerimizdendir. Mehmet Akif ve Necip Fazıl biyografi – incelemeleri Mengüşoğlu’nun doğrudan sanat eleştirmeni ve araştırmacı yönünü oluşturur. Mağrur Öfke; Necip Fazıl kitabı Metin Önal Mengüşoğlu’nun yeni nesillere Necip Fazıl’ın sosyolojik ve psikolojik portresini sunar. Ayrıca Üstadın şiir macerasını da, bu kitapta bulmak mümkündür. Üstadın ‘fenomen’ kavramıyla tanımlamasına karşı çıkan Mengüşoğlu, celâdet ve yiğitliğiyle üstadın tek başına bir ümmet olarak anılmasını gerektiren hallerini anlatır. Necip Fazıl ve dönemi, fikir ve şiir dostlarına hararetle tavsiye olunur.