Cebrail’in Kanat Sesi – Şahabeddin SÜHREVERDİ

cebrail-kanatSühreverdi, sevenleri tarafından Sühreverdi-i şehit , muhalifleri tarafından Sühreverdi-i maktul diye anılan bir zattır. Hem sevenleri tarafından hem de muhalifleri tarafından bilgeliği, tefekkürü yadsınamayan büyüklüğü temsil edilen nadir şahsiyetlerdendir.

Düşünce dünyamız onu daha ziyâde “Nurdan Heykeller” kitabıyla tanır. İşrâk felsefesinin büyük üstadı Sühreverdi 36 yaşında idam edildiğinde arkasında kırk adet eser bırakmıştır. Çekemeyenleri tarafından atılan iftira sonucunda Selahattin Eyyubi’nin emri ile idam ettirilen Sühreverdi’nin “Cebrailin Kanat Sesi” diye Türkçeye Sedat Baran tarafından kazandırılan eser, irfan kültürünün önemli başyapıtlarından biridir.

Sühreverdi, adı geçen eserinde; varlık, yaratılış, hakikat, aşk, şiir ve bilgeliğin sınırlarını zorlar, yaratılışın estetik boyutları üzerinde düşünür. Güzellik, aşk ve hüzün üçlemesini o kadar estetize eder ki, meleklerin güzelliğin tebessümünden doğduğunu, aşkın güzelliği fark etmek olduğunu ve aşkın hüzünden bağımsız olamayacağını, bir kardeş gibi el ele olmak gerektiğini söyler.

Sühreverdi’nin bu kitaptaki en önemli vurgularından biri de hakikat problemidir. Hakikat dayanılmaz olduğu için herkes tarafından farklı algılanır. Oysa hakikat bir güneş misali tektir. Aykırı bir zekanın kavramlara yüklediği manalarına ihtiyaç varsa, bu kitabı okumanızı hararetle öneririz.